Höstensböcker.se
Till våren 2016

Författarens förlag

Korpen Koloni Förlag

 

Korpen Koloni Förlag

KORPEN KOLONI är Bokförlaget Korpens idémässiga avkomma och arvtagare. Vi fungerar som ett satellitförlag till det ursprungliga Korpen, med egen redaktion och distribution.

Den första boken att komma ut på Korpen Koloni var Karl Palmås Prometheus eller Narcissus?, en bok som väl representerar vår strävan: att sprida verkligt modern, uppriktig samhällsanalys och bidra till att riva ner den improduktiva distinktionen mellan natur och kultur samt mellan vetenskap och politik.

Vi kallar oss en ”koloni” eftersom ordet på en och samma gång betecknar en grupp, en organism och ett nytt samhälle.

Mer information